7ο χλμ Λάρισας - Τυρνάβου, 41 500

FRAS-LE

Περιγραφη

Έχοντας ιδρυθεί το 1954, η FRAS-LE, εξειδικεύεται στην κατασκευή υλικών τριβής. Οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες την κατατάσσουν, αν όχι στην πρώτη θέση στον τομέα της, τουλάχιστον σε μία από τις άγουσες εταιρείες στην Λατινική Αμερική και σε μία από τις καλύτερες παγμοσμίως.

Website: http://www.fras-le.com.br/fras-le/ing/home/home.asp